Wil jij een bedrijf oprichten in België, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Bij “Bedrijf Oprichten” bieden we jou persoonlijke begeleiding en expertise om de droom van je eigen bedrijf in België werkelijkheid te laten worden.

We ondersteunen je niet alleen in de startfase, maar helpen ook met het oprichten van jouw vzw, het regelen van de nodige vergunningen, het kiezen van een betrouwbare boekhouder en bieden hulp bij webdesign en grafisch ontwerp.

Type bedrijven die wij oprichten

Waarom voor bedrijf oprichten kiezen?

Gecombineerde Expertise

Met 29 jaar ervaring in het begeleiden van startende ondernemingen in België, hebben we uitgebreide kennis van het ondernemersklimaat.
Hierdoor kunnen we u deskundig adviseren en ondersteunen bij elke stap.

Bewezen Succes

Sinds 2009 hebben we al meer dan 800 bedrijven succesvol geholpen bij hun start in België. Kies voor ons en profiteer van onze ervaring en bewezen strategieën.

Onafhankelijk en Betrouwbaar Advies

Wij zijn niet gebonden aan specifieke dienstengroepen, wat betekent dat ons advies altijd gericht is op uw beste belang, geïntegreerd in de totaalsituatie van uw onderneming.

Persoonlijke Begeleiding

Naast algemeen advies, helpen we u persoonlijk bij het vinden van een competente boekhouder, cruciaal voor het financiële beheer van uw onderneming.

Voortdurende Ondersteuning en Updates

We zorgen ervoor dat al onze klanten regelmatig updates ontvangen over de laatste wijzigingen in de Belgische wetgeving voor zelfstandigen en bieden doorlopend advies.

Twee mensen staan op de trap van een bedrijf dat ze willen richten in België.

We begrijpen dat het opzetten van een onderneming een grote stap is en staan klaar om jou met kennis en vertrouwen door dit proces te leiden.
Ontdek hoe we samen jouw ondernemersdroom kunnen realiseren:

Antonio@adkbouw
Lees verder
Als starter was ik verloren, maar Bedrijf-Oprichten heeft me door het hele proces geloodst. Fantastisch!
Jessica@jessies
Lees verder
Dankzij van Niels en Stephanie van Bedrijf-Oprichten was mijn droombedrijf binnen no-time realiteit. Topbegeleiding!
Erich Neto@netoschoonmaak
Lees verder
Een vlotte start dankzij de experts van BedrijfOprichten. Hun advies is goud waard!

Meest gestelde vragen over bedrijf oprichten in België

Om zelfstandig te worden in België, moet je verschillende stappen ondernemen en aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 1. Basisvoorwaarden:

  • Minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Burgerlijke rechten genieten en niet onderworpen zijn aan een handelsverbod.
  • In orde zijn met de verblijfs- en werkvergunningen indien je niet de Belgische nationaliteit hebt.

 2. Beroepsbekwaamheid:
  Voor bepaalde beroepen moet je aantonen dat je over de nodige beroepsbekwaamheid beschikt. Dit kan via diploma’s of ervaring.

 3. Ondernemersvorm kiezen:
  Beslis of je als eenmanszaak begint of dat je een vennootschap opricht. Elke vorm heeft specifieke vereisten en implicaties.

 4. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO):
  Je moet je activiteit registreren bij een erkend ondernemingsloket, dat je inschrijft in de KBO en je een ondernemingsnummer toekent.

 5. Btw-nummer activeren:
  Het ondernemingsloket kan ook je btw-nummer activeren bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

 6. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen:
  Dit moet binnen 90 dagen na de start van je activiteit gebeuren. Hierdoor bouw je rechten op voor pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag, etc.

 7. Aansluiten bij een ziekenfonds:
  Zorg ervoor dat je als zelfstandige aangesloten bent bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering.

 8. Openen van een zakelijke bankrekening:
  Hoewel niet wettelijk verplicht voor eenmanszaken, is het sterk aanbevolen om een aparte rekening te gebruiken voor al je zakelijke transacties.

 9. Vergunningen en toelatingen:
  Afhankelijk van je activiteit kun je specifieke vergunningen nodig hebben, zoals een milieuvergunning of een vestigingsvergunning.

 10. Startkapitaal:
  Voor sommige vennootschapsvormen (zoals BV’s) is er geen vastgelegd minimumkapitaal meer, maar moet je wel kunnen aantonen dat je over voldoende middelen beschikt om je activiteit te starten.

 11. Boekhouding en verzekeringen:
  Zet een boekhoudsysteem op dat past bij de grootte en de aard van je bedrijf en sluit de nodige verzekeringen af (beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongevallenverzekering, etc.).

Door deze stappen te volgen en alle nodige documentatie in orde te brengen, kun je succesvol starten als zelfstandige in België.

Om een eigen bedrijf te starten in België, dien je verschillende stappen te doorlopen en aan bepaalde vereisten te voldoen:

 1. Ondernemingsplan opstellen:
  Een duidelijk plan waarin je jouw bedrijfsidee, marktonderzoek, financieel plan en strategie beschrijft.

 2. Juridische vorm kiezen:
  Bepaal of je start als eenmanszaak of dat je een vennootschap (zoals een BV, NV, etc.) opricht. Elke vorm heeft zijn eigen implicaties voor aansprakelijkheid, belastingen, en kapitaalvereisten.

 3. Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO):
  Je moet je onderneming registreren bij de KBO om een uniek ondernemingsnummer te krijgen. Dit is noodzakelijk voor alle officiële transacties.

 4. Btw-nummer activeren:
  Na inschrijving bij de KBO moet je jouw btw-nummer laten activeren bij het bevoegde btw-kantoor.

 5. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds:
  Als zelfstandige ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om je sociale rechten te garanderen.

 6. Aansluiten bij een ziekenfonds:
  Zorg ervoor dat je als zelfstandige aangesloten bent bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering.

 7. Openen van een zakelijke bankrekening:
  Het is aanbevolen (en soms verplicht) om een aparte rekening voor je zakelijke transacties te hebben.

 8. Vergunningen en toelatingen:
  Afhankelijk van de aard van je activiteiten, heb je mogelijk specifieke vergunningen of toelatingen nodig om wettelijk te mogen opereren.

 9. Boekhouding en administratie opzetten:
  Zorg voor een gestructureerde boekhouding die voldoet aan de Belgische wetgeving. Dit kan intern of via een boekhouder.

 10. Verzekeringen afsluiten:
  Analyseer welke risico’s jouw onderneming loopt en sluit passende verzekeringen af, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of brandverzekering.

 11. Informatie over arbeidswetgeving:
  Als je personeel wilt aannemen, verdiep je dan in de arbeidswetgeving en de verplichtingen als werkgever (zoals loonadministratie en sociale zekerheidsbijdragen).

Door deze stappen te volgen en aan alle vereisten te voldoen, leg je een solide basis voor het succesvol starten van je eigen bedrijf in België.

Het benodigde startkapitaal varieert sterk afhankelijk van het type en de grootte van je bedrijf. Voor een eenmanszaak kunnen de kosten minimaal zijn, terwijl voor een vennootschap met een fysieke locatie de kosten aanzienlijk hoger kunnen zijn. Het is belangrijk een gedetailleerd financieel plan op te stellen.

Ja, je kunt een eigen bedrijf starten zonder diploma. Voor sommige beroepen is echter wel een bewijs van beroepsbekwaamheid vereist.

Dit hangt af van de activiteit van je bedrijf. Mogelijke vergunningen zijn een milieuvergunning, een FAVV-vergunning voor voedselveiligheid, of een vestigingsvergunning.

Dit doe je via een erkend ondernemingsloket. Zij zullen je onderneming inschrijven in de KBO en je een ondernemingsnummer toekennen.

In België kunnen ondernemers kiezen tussen verschillende bedrijfscategorieën of rechtsvormen wanneer ze een bedrijf starten. Deze rechtsvormen variëren in aansprakelijkheid, belastingregels, en kapitaalvereisten. Hier zijn de voornaamste categorieën:

 1. Eenmanszaak:
  Dit is de eenvoudigste vorm van een bedrijf, waarbij er geen onderscheid is tussen het persoonlijke vermogen van de ondernemer en dat van het bedrijf. De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf.

 2. Besloten Vennootschap (BV):
  Een BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven. Aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng.

 3. Naamloze Vennootschap (NV):
  Een NV is geschikt voor grote ondernemingen en kan gemakkelijker kapitaal vergaren door aandelen aan het publiek uit te geven. De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk.

 4. Coöperatieve Vennootschap (CV):
  Een CV is een vennootschap waarin leden samenwerken om economische activiteiten te ontplooien volgens het principe van samenwerking. Leden zijn in principe aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng, maar er kan ook gekozen worden voor onbeperkte aansprakelijkheid.

 5. Vennootschap onder Firma (VOF):
  Dit is een vennootschap opgericht door twee of meer personen (vennoten) die gezamenlijk ondernemen onder een gemeenschappelijke naam. Vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

 6. Commanditaire Vennootschap (Comm.V):
  Dit is een speciale vorm van een VOF waarin er zowel beherende vennoten (die onbeperkt aansprakelijk zijn) als stille vennoten (die slechts aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inbreng) zijn.

 7. Maatschap:
  Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer personen om met een gemeenschappelijk doel middelen of activiteiten te combineren. Het wordt vaak gebruikt door vrije beroepen (zoals advocaten, artsen, en accountants). Er is geen sprake van een rechtspersoonlijkheid, waardoor de maten persoonlijk aansprakelijk zijn.

De keuze voor een specifieke rechtsvorm hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de gewenste mate van aansprakelijkheid, en financieringsbehoeften. Het is belangrijk om deze keuze zorgvuldig te overwegen en eventueel advies in te winnen bij een specialist.

Na inschrijving bij de KBO kun je via een ondernemingsloket je btw-nummer activeren bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een btw-nummer zelf heeft geen jaarlijkse kost, maar afhankelijk van je omzet dien je periodiek btw-aangiften in te dienen en te voldoen.

Het belangrijkste verschil is de aansprakelijkheid. In een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen zakelijk en privévermogen, terwijl bij een vennootschap het zakelijk vermogen gescheiden is van het privévermogen van de vennoten.

Dit hangt af van verschillende factoren zoals de grootte van je onderneming, je persoonlijke aansprakelijkheid, en fiscale overwegingen. Eenmanszaken zijn eenvoudiger te beheren, terwijl vennootschappen meer flexibiliteit bieden voor groei en beperkte aansprakelijkheid.

Dit hangt af van persoonlijke en zakelijke omstandigheden. Eenmanszaken hebben vaak lagere opstartkosten en eenvoudiger belastingaangiften, terwijl BV’s voordelen bieden zoals beperkte persoonlijke aansprakelijkheid en mogelijk belastingvoordelen bij hogere winsten.

Belangrijke vormen zijn onder andere de eenmanszaak, BV (Besloten Vennootschap), NV (Naamloze Vennootschap), en VOF (Vennootschap onder Firma).

Zelfstandigen betalen sociale bijdragen aan hun sociaal verzekeringsfonds, wat hen recht geeft op pensioen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, gezinsbijslag, en meer.

Bedrijven zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting (voor eenmanszaken), btw-aangiften, en eventueel andere belastingen afhankelijk van hun activiteiten.

Je dient persoonlijk naar een bank naar keuze te gaan met je identiteitskaart en ondernemingsnummer. Sommige banken bieden ook de mogelijkheid dit proces online te starten.

Dit kunnen we ook voor u doen
Neem vandaag nog contact met ons op

Samen zorgen we ervoor dat jouw onderneming op een solide basis van start gaat

We beantwoorden alle e-mails binnen 24u

Nog opzoek naar een boekhouder?