Bedrijfsvormen België: Alle typen ondernemingsvormen in België

Alle type ondernemingsvormen in België

Als je van plan bent om een bedrijf te starten in België, is het belangrijk om de juiste ondernemingsvorm te kiezen.

Er zijn verschillende bedrijfsvormen waaruit je kunt kiezen, elk met zijn eigen juridische structuur, verplichtingen, voordelen en nadelen.

In dit artikel zullen we je een overzicht geven van de verschillende bedrijfsvormen in België, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.
We zullen bespreken wat een vennootschap is, wat een eenmanszaak inhoudt en hoe je kunt bepalen welke ondernemingsvorm het beste bij jouw situatie past.

1. Vennootschapsvormen

Bij het starten van een bedrijf in België heb je de keuze uit verschillende vennootschapsvormen. Een vennootschap is een juridische entiteit die wordt opgericht door één of meer personen om een bepaald doel te bereiken, zoals het uitoefenen van commerciële activiteiten.

Elke vennootschapsvorm heeft zijn eigen kenmerken en regels met betrekking tot aansprakelijkheid, oprichting, kapitaalvereisten en governance. Hieronder bespreken we de meest voorkomende vennootschapsvormen in België.

2. Ondernemingsvorm kiezen

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is een belangrijke beslissing bij het starten van een bedrijf in België. Je moet rekening houden met verschillende factoren, zoals je persoonlijke aansprakelijkheid, het benodigde startkapitaal en de mate van controle die je wilt behouden over je bedrijf.

Hier zijn enkele vragen die je kunnen helpen bij het bepalen van de juiste ondernemingsvorm:

 • Wil je volledige controle hebben over je bedrijf of ben je bereid om aandeelhouders te hebben?
 • Ben je bereid om persoonlijk aansprakelijk te zijn voor eventuele schulden van je bedrijf?
 • Hoeveel startkapitaal ben je bereid om in je bedrijf te investeren?
 • Wil je een rechtspersoon zijn of werk je liever als zelfstandige?

Door deze vragen te beantwoorden, kun je een beter inzicht krijgen in welke ondernemingsvorm het beste bij jouw situatie past. Nu zullen we enkele veelvoorkomende ondernemingsvormen nader bekijken.

3. Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de eenvoudigste vorm van een bedrijf in België. Het wordt opgericht door één persoon en er is geen onderscheid tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de eigenaar. Dit betekent dat de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden van het bedrijf.

Juridische structuur:

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor het nemen van alle beslissingen en het beheer van het bedrijf.
 • De eigenaar kan personeel in dienst nemen, maar blijft de enige verantwoordelijke voor het bedrijf.

Verplichtingen:

 • De eigenaar moet zich inschrijven bij een ondernemingsloket en een btw-nummer aanvragen.
 • Er moet een boekhouding worden bijgehouden en jaarlijks belastingaangifte worden gedaan.

Voordelen:

 • Eenvoudige oprichting en weinig formaliteiten.
 • Volledige controle over het bedrijf.
 • Geen minimumkapitaalvereisten.

Nadelen:

 • Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf.
 • Beperkte groeimogelijkheden.
 • Moeilijker om investeerders aan te trekken.

4. Besloten Vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap (BV) is een veelvoorkomende ondernemingsvorm in België die wordt gekozen door kleine tot middelgrote bedrijven. Het wordt opgericht door één of meer personen, waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen.

Juridische structuur:

 • De BV heeft een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de aandeelhouders.
 • De BV moet worden vertegenwoordigd door één of meer bestuurders.

Verplichtingen:

 • De BV moet worden opgericht bij een notaris en er moet een oprichtingsakte worden opgesteld.
 • Er moeten jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden en financiële verslagen worden opgesteld.

Voordelen:

 • Beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders.
 • Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door de uitgifte van aandelen.
 • Professionele uitstraling naar klanten en partners.

Nadelen:

 • Oprichting vereist notariële tussenkomst en brengt kosten met zich mee.
 • Meer administratieve verplichtingen ten opzichte van een eenmanszaak.
 • Beperkte flexibiliteit bij het nemen van beslissingen.

5. Naamloze Vennootschap (NV)

Een Naamloze Vennootschap (NV) is geschikt voor grote bedrijven die publiekelijk verhandelbare aandelen willen uitgeven. Het wordt opgericht door één of meer personen en heeft een complexere structuur dan een BV.

Juridische structuur:

 • De NV heeft een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de aandeelhouders.
 • De NV moet worden vertegenwoordigd door één of meer bestuurders en er moet ook een raad van commissarissen zijn.

Verplichtingen:

 • De NV moet worden opgericht bij een notaris en er moet een oprichtingsakte worden opgesteld.
 • Er moeten jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden en financiële verslagen worden opgesteld.

Voordelen:

 • Beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders.
 • Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door de uitgifte van aandelen.
 • Professionele uitstraling naar klanten en partners.

Nadelen:

 • Oprichting vereist notariële tussenkomst en brengt kosten met zich mee.
 • Meer administratieve verplichtingen ten opzichte van een BV.
 • Moeilijker om controle te behouden over het bedrijf.

6. Coöperatieve Vennootschap (CV)

Een Coöperatieve Vennootschap (CV) is een vorm van samenwerking tussen verschillende personen of organisaties die een gemeenschappelijk doel hebben. Het kan worden opgericht door twee of meer personen, waarbij het kapitaal verdeeld is in coöperatieve aandelen.

Juridische structuur:

 • De CV heeft een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de coöperanten.
 • De CV moet worden vertegenwoordigd door één of meer bestuurders.

Verplichtingen:

 • De CV moet worden opgericht bij een notaris en er moet een oprichtingsakte worden opgesteld.
 • Er moeten jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden en financiële verslagen worden opgesteld.

Voordelen:

 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door de uitgifte van coöperatieve aandelen.
 • Beperkte aansprakelijkheid voor de coöperanten.

Nadelen:

 • Oprichting vereist notariële tussenkomst en brengt kosten met zich mee.
 • Meer administratieve verplichtingen ten opzichte van een eenmanszaak.
 • Minder flexibiliteit bij het nemen van beslissingen.

7. Vennootschap Onder Firma (VOF)

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen die gezamenlijk een bedrijf willen runnen. Elke vennoot brengt kapitaal, arbeid of beide in, waarbij winsten en verliezen worden gedeeld volgens de afspraken in de vennootschapsakte.

Juridische structuur:

 • De VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat er geen scheiding is tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de vennoten.
 • Elke vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de VOF.

Verplichtingen:

 • De VOF moet worden ingeschreven bij een ondernemingsloket en er moet een vennootschapsakte worden opgesteld.
 • Er moeten jaarlijks financiële verslagen worden opgesteld en belastingaangifte worden gedaan.

Voordelen:

 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door nieuwe vennoten toe te laten.
 • Eenvoudige oprichting en weinig formaliteiten.

Nadelen:

 • Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van de VOF.
 • Moeilijkheden bij het nemen van individuele beslissingen.
 • Beperkte groeimogelijkheden.

8. Commanditaire Vennootschap (CommV)

Een Commanditaire Vennootschap (CommV) is vergelijkbaar met een VOF, maar heeft twee soorten vennoten: beherende vennoten en stille vennoten.

Beherende vennoten zijn actief betrokken bij het runnen van het bedrijf, terwijl stille vennoten alleen kapitaal investeren zonder actief deel te nemen aan het management.

Juridische structuur:

 • De CommV heeft geen rechtspersoonlijkheid en er is geen scheiding tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de vennoten.
 • Beherende vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de CommV, terwijl stille vennoten alleen aansprakelijk zijn tot hun inbreng.

Verplichtingen:

 • De CommV moet worden ingeschreven bij een ondernemingsloket en er moet een vennootschapsakte worden opgest eld waarin de rol van de beherende en stille vennoten wordt gespecificeerd.
 • Er moeten jaarlijks financiële verslagen worden opgesteld en belastingaangifte worden gedaan.

Voordelen:

 • Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door stille vennoten toe te laten, zonder dat zij actief betrokken zijn bij het bedrijfsbeheer.
 • Beherende vennoten hebben de vrijheid om beslissingen te nemen zonder tussenkomst van stille vennoten.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedeelde risico’s.

Nadelen:

 • Beherende vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de CommV.
 • Moeilijkheden bij het nemen van individuele beslissingen.
 • Beperkte groeimogelijkheden.

9. Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen die gezamenlijk een bepaald doel willen bereiken, zoals het uitoefenen van een vrij beroep. Elk van de maten brengt iets in, bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid, met als doel winst te maken.

Juridische structuur:

 • De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat er geen scheiding is tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de maten.
 • Elke maat is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de maatschap.

Verplichtingen:

 • De maatschap moet worden vastgelegd in een maatschapscontract waarin de afspraken tussen de maten worden vastgelegd.
 • Er moeten financiële verslagen worden opgesteld en belastingaangifte worden gedaan.

Voordelen:

 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Flexibiliteit bij het bepalen van de interne afspraken en verdeling van winsten en verliezen.
 • Mogelijkheid om samen te werken met gelijkgestemde professionals.

Nadelen:

 • Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van de maatschap.
 • Moeilijkheden bij het nemen van individuele beslissingen.
 • Beperkte groeimogelijkheden.

10. Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk (IVZW)

Een Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk (IVZW) is een rechtspersoon die wordt opgericht door twee of meer personen met als doel een belangeloos doel te verwezenlijken, zoals liefdadigheid, cultuur, sport of wetenschappelijk onderzoek.

Juridische structuur:

 • De IVZW heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat er een scheiding is tussen het vermogen van de vereniging en het privévermogen van de leden.
 • De IVZW moet worden vertegenwoordigd door één of meer bestuurders.

Verplichtingen:

 • De IVZW moet worden opgericht bij een notaris en er moet een statuut worden opgesteld dat de interne werking van de vereniging regelt.
 • Er moeten jaarlijks algemene vergaderingen worden gehouden en financiële verslagen worden opgesteld.

Voordelen:

 • Rechtspersoonlijkheid biedt bescherming voor de leden tegen persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Mogelijkheid om subsidies en donaties te ontvangen voor het verwezenlijken van het belangeloze doel.
 • Professionele uitstraling naar donateurs en samenwerkingspartners.

Nadelen:

 • Oprichting vereist notariële tussenkomst en brengt kosten met zich mee.
 • Meer administratieve verplichtingen ten opzichte van een informele vereniging.
 • Beperkte flexibiliteit bij het nemen van beslissingen.

Veelgestelde vragen: Bedrijfsvormen België

Wat is het verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak?

Een vennootschap is een rechtspersoon waarbij er een scheiding is tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de eigenaar(s) of aandeelhouder(s).

Een eenmanszaak daarentegen heeft geen rechtspersoonlijkheid, waardoor er geen scheiding is tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen van de eigenaar.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een ondernemingsvorm?

Bij het kiezen van een ondernemingsvorm moet je rekening houden met factoren zoals aansprakelijkheid, kapitaalvereisten, controle over het bedrijf en administratieve verplichtingen.

Het is belangrijk om een ondernemingsvorm te kiezen die past bij jouw specifieke situatie en zakelijke doelstellingen.

Moet ik naar een notaris voor het oprichten van een vennootschap?

Voor bepaalde vennootschapsvormen, zoals een BV, NV of IVZW, is notariële tussenkomst vereist bij de oprichting.
Voor andere vennootschapsvormen, zoals een eenmanszaak of VOF, is dit niet nodig.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen welke stappen nodig zijn voor het oprichten van jouw specifieke ondernemingsvorm.

Wat zijn de fiscale implicaties van verschillende ondernemingsvormen?

Elke ondernemingsvorm heeft verschillende fiscale implicaties op het gebied van belastingtarieven, aftrekposten en socialezekerheidsbijdragen.

Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de fiscale aspecten van de gekozen ondernemingsvorm, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Welke ondernemingsvorm is het meest geschikt voor een startende ondernemer?

Voor startende ondernemers wordt vaak aangeraden om te beginnen als eenmanszaak vanwege de eenvoudige oprichting, beperkte administratieve verplichtingen en geen minimumkapitaalvereisten.

Naarmate het bedrijf groeit, kan er worden overgestapt naar een vennootschapsvorm die beter aansluit bij de behoeften en doelstellingen van de onderneming.

Conclusie: Bedrijfsvormen in België

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is een cruciale stap bij het starten van een bedrijf in België.
Door inzicht te krijgen in de verschillende vennootschapsvormen, hun juridische structuur, verplichtingen, voordelen en nadelen, kun je een weloverwogen beslissing nemen die aansluit bij jouw zakelijke doelstellingen.

Of je nu kiest voor een eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF, CommV, maatschap of IVZW, elk van deze ondernemingsvormen biedt unieke mogelijkheden en uitdagingen.
Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en je goed te laten informeren voordat je een definitieve keuze maakt.

Door de juiste ondernemingsvorm te kiezen, leg je een stevig fundament voor het succes en de groei van je bedrijf in België.