De Gewone Commanditaire Vennootschap in België: Een Diepgaande Analyse

Welkom bij onze blogpost over de Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV) in België. In dit artikel zullen we een diepgaande analyse geven van deze vennootschapsvorm, inclusief de definitie, kenmerken, oprichtingsprocedure, voordelen en nadelen, fiscale aspecten en enkele praktische tips.

Als u van plan bent om een GCV op te richten of gewoon meer wilt weten over deze vennootschapsvorm, dan bent u hier aan het juiste adres!

Sinds 1 mei 2019 is de Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV) in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen gewijzigd naar “Commanditaire Vennootschap” (CV). Deze wijziging maakt deel uit van een breder streven om het Belgische vennootschapsrecht te moderniseren.

Definitie en kenmerken van een Gewone Commanditaire Vennootschap

De GVC wordt opgericht door een onderhandse akte, u hoeft niet verplicht via een notaris te passeren hiervoor. De oprichtingsakte wordt nadien gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en nadien krijgt u het ondernemingsnummer. Er is geen minimumkapitaal vereist voor het oprichten van een GCV.

Oprichtingsprocedure van een Gewone Commanditaire Vennootschap

Het oprichten van een Gewone Commanditaire Vennootschap omvat verschillende stappen die zorgvuldig moeten worden gevolgd. Hier zijn de belangrijkste stappen:

Stap 1: Opstellen van de statuten

De statuten van de GCV kunnen onderhands opgesteld worden, zonder notaris. Deze statuten moeten onder andere informatie bevatten over de naam van de vennootschap, het voorwerp (vroegere doel), de inbreng van elke vennoot, de verdeling van winsten en verliezen, en de duur van de vennootschap.

Stap 2: Inschrijving in het Handelsregister

Publicatie in het Belgisch Staatsblad”
Na het opstellen van de statuten moeten alle vennoten samen de oprichtingsakte ondertekenen. Deze akte bevestigt de oprichting van de GCV en wordt vervolgens neergelegd in het Belgisch Staatsblad. Dit kan online gebeuren en 2 dagen na de neerlegging is dit zichtbaar in het Belgisch Staatsblad.

Voordelen en nadelen van een Gewone Commanditaire Vennootschap

Zoals elke vennootschapsvorm heeft ook de GCV zowel voordelen als nadelen. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

Voordelen

 1. Beperkte aansprakelijkheid voor stille vennoten:
  Stille vennoten zijn alleen aansprakelijk voor hun inbreng in de vennootschap, waardoor hun persoonlijke bezittingen beschermd blijven.
 2. Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken:
  Door stille vennoten aan te trekken, kan een GCV extra kapitaal verwerven zonder dat beherende vennoten extra verantwoordelijkheid hebben.
 3. Flexibiliteit in winstverdeling:
  De winstverdeling kan worden geregeld volgens de afspraken in de statuten, waardoor er ruimte is voor verschillende verhoudingen tussen beherende en stille vennoten.

Nadelen

 1. Onbeperkte aansprakelijkheid voor beherende vennoten:
  Beherende vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, zelfs met hun persoonlijke bezittingen.
 2. Beperkte invloed voor stille vennoten:
  Stille vennoten hebben geen actieve rol in het beheer van de vennootschap en hebben dus beperkte inspraak.

Fiscale aspecten van een Gewone Commanditaire Vennootschap

Op fiscaal gebied zijn er enkele belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het oprichten en runnen van een GCV:

 1. Belastingaangifte:
  Een GCV moet jaarlijks een belastingaangifte indienen waarin alle inkomsten en uitgaven worden vermeld.
 2. Belastingtarieven:
  De winst die wordt gemaakt door een GCV wordt belast tegen het tarief van de vennootschapsbelasting.
 3. Sociale bijdragen:
  Beherende vennoten moeten sociale bijdragen betalen op basis van netto jaarinkomen (de wedde die ze uit de vennootschap halen).
 4. BTW-registratie:
  Als uw GCV een commerciële activiteit uitoefent, moet u mogelijk een BTW-nummer aanvragen en BTW-aangiften indienen.

Praktische tips voor het oprichten en runnen van een Gewone Commanditaire Vennootschap

Hier zijn enkele praktische tips om u te helpen bij het oprichten en runnen van een GCV:

 1. Kies uw vennoten zorgvuldig:
  Zorg ervoor dat u goed overweg kunt met uw medevennoten, aangezien u samenwerkt in het beheer van de vennootschap.
 2. Maak duidelijke afspraken:
  Zorg ervoor dat alle afspraken tussen de vennoten duidelijk worden vastgelegd in de statuten om mogelijke geschillen te voorkomen.
 3. Raadpleeg een expert:
  Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een juridisch of fiscaal expert bij het oprichten en runnen van uw GCV.
 4. Houd uw administratie op orde:
  Zorg ervoor dat u een goede boekhouding bijhoudt en alle wettelijke vereisten naleeft om problemen met belastingdienst te voorkomen.
 5. Denk aan uw exitstrategie:
  Overweeg op voorhand wat er moet gebeuren als u wilt stoppen met de GCV of als er zich andere veranderingen voordoen.

Conclusie

In deze blogpost hebben we een diepgaande analyse gegeven van de Gewone Commanditaire Vennootschap in België.

We hebben gekeken naar de definitie en kenmerken, oprichtingsprocedure, voordelen en nadelen, fiscale aspecten en praktische tips voor het oprichten en runnen van een GCV.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om een beter begrip te krijgen van deze vennootschapsvorm en kunt u nu weloverwogen beslissingen nemen als het gaat om uw zakelijke activiteiten in België.