Fytolicentie aanvragen

Aanvraag fytolicentie in België

Om ervoor te zorgen dat deze middelen veilig en verantwoord worden gebruikt, vereist België dat agrariërs en andere professionals die gewasbeschermingsmiddelen willen gebruiken, een fytolicentie aanvragen.

fytolicentie

Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat dat aangeeft dat een persoon voldoende kennis en vaardigheden heeft om gewasbeschermingsmiddelen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.

Wat is het doel van een fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is om ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde personen deze middelen kunnen kopen, opslaan, mengen en toepassen.

Wie heeft een fytolicentie nodig?

Een fytolicentie is vereist voor iedereen die professioneel gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen. Dit omvat agrariërs die hun eigen gewassen behandelen, medewerkers van landbouwbedrijven, tuinarchitecten, hoveniers en andere professionals in de groensector.

Zelfs als je slechts incidenteel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, ben je nog steeds verplicht om een fytolicentie aan te vragen.

Twee professionals poseren voor een foto, waarbij de vrouw aan een tafel zit en het proces van de oprichting van een vzw bespreekt en de man naast haar staat.
Aanvraag fytolicentie in België

Het aanvragen van een fytolicentie is essentieel voor iedereen in België die gewasbeschermingsmiddelen wil kopen, opslaan, mengen of toepassen. Het volgen van een erkende opleiding, het afsluiten van een verzekering en het indienen van een aanvraag bij de bevoegde autoriteit zijn belangrijke stappen in dit proces.

Het hebben van een fytolicentie biedt voordelen zoals naleving van de wetgeving, veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en milieubescherming. Vergeet niet dat het niet hebben van een licentie kan leiden tot juridische sancties en reputatieschade. Zorg er dus voor dat je voldoet aan alle vereisten voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Meest gestelde vragen over Fytolicentie aanvragen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de gebruiker, het milieu en de consumenten.

Om deze risico’s te minimaliseren en ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen op een veilige en verantwoorde manier worden gebruikt, is het verplicht om een fytolicentie aan te vragen.
Dit zorgt ervoor dat alleen diegenen die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, deze middelen mogen gebruiken.

 1. Legale vereiste:
  Het hebben van een fytolicentie is een wettelijke vereiste voor het kopen, bezitten en gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

 2. Kennis en vaardigheden:
  Om een fytolicentie te verkrijgen, moet men een opleiding volgen en slagen voor examens. Hierdoor verwerft men de nodige kennis en vaardigheden om gewasbeschermingsmiddelen op een veilige en effectieve manier te gebruiken.

 3. Verantwoordelijkheid:
  Met een fytolicentie toont men aan dat men zich bewust is van de mogelijke risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dat men bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor het correcte gebruik ervan.

 4. Milieubescherming:
  Door het bezitten van een fytolicentie wordt benadrukt dat men zich inzet voor milieubescherming door op een gecontroleerde en doordachte manier gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

 5. Professionele erkenning:
  Een fytolicentie geeft professionele erkenning en kan bijdragen aan geloofwaardigheid en vertrouwen bij klanten of werkgevers in de landbouw- of tuinbouwsector.

De fytolicentie is onderverdeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van het type gewasbeschermingsmiddel dat wordt gebruikt. De meest voorkomende categorieën zijn:

Categorie P1: Professioneel gebruik

Deze categorie is bedoeld voor agrariërs en andere professionals die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken voor professioneel gebruik op hun eigen grond of op grond waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Categorie P2: Verkoopadvies

Deze categorie is bedoeld voor personen die werken in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en advies geven over het gebruik ervan.

Categorie P3: Advies

Deze categorie is bedoeld voor personen die advies geven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar geen verkoopactiviteiten uitvoeren.

Categorie P4: Distributie

Deze categorie is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de distributie en opslag van gewasbeschermingsmiddelen.

Categorie P5: Controle

Deze categorie is bedoeld voor personen die controle- en certificeringsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen.

 • Er zijn twee subtypes binnen deze categorie:
  • Distributeur:
   Deze licentie is vereist voor het verkopen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Om deze licentie te verkrijgen, moet men voldoen aan bepaalde kennisvereisten over de producten en hun gebruik.
  • Distributeur-Grootgebruiker:
   Deze licentie combineert de functies van een distributeur met die van een professioneel gebruiker, waardoor de houder zowel gewasbeschermingsmiddelen mag verkopen als gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor een fytolicentie, moet je voldoen aan bepaalde vereisten. Deze vereisten kunnen variëren afhankelijk van de categorie waarvoor je een licentie aanvraagt.

Over het algemeen moet je echter aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet de juiste opleiding hebben gevolgd op het gebied van gewasbescherming.
 • Je moet beschikken over voldoende ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Je moet kunnen aantonen dat je op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbescherming.
 • Je moet mogelijk slagen voor een examen of training om je kennis en vaardigheden te bewijzen.

Ja, professionele gebruikers moeten aanvullende vormingsactiviteiten volgen om hun fytolicentie te behouden.

Om een fytolicentie aan te vragen, heb je de volgende documenten nodig:

 1. Identiteitsbewijs: zoals een paspoort of identiteitskaart.
 2. Bewijs van vakbekwaamheid: dit kan bijvoorbeeld een bewijs van het succesvol afronden van een fytolicursus zijn.
 3. Uittreksel KBO (Kruispuntenbank der Ondernmingen): als je de fytolicentie voor zakelijke doeleinden aanvraagt.
 4. Bewijs van verzekering: om te laten zien dat je verzekerd bent voor eventuele schade.

De kosten voor een Fytolicentie variëren afhankelijk van het type licentie dat je nodig hebt. Over het algemeen zijn er verschillende soorten Fytolicenties, zoals de P1-licentie voor particulieren en de P2- en P3-licenties voor professionele gebruikers. De exacte kosten kunnen verschillen per licentie en per landbouworganisatie die de licentie verstrekt.

Neem gerust contact met ons op.

Geldigheidsduur en vernieuwing van de fytolicentie

Een fytolicentie is geldig voor een periode van 6 jaar. Na deze periode moet de licentie vernieuwd worden.

De vernieuwing van de fytolicentie vereist meestal het volgen van bijscholing of training om je kennis up-to-date te houden.

Het niet vernieuwen van je licentie kan leiden tot het verlies van je bevoegdheid om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Ja, je kunt jouw fytolicentie raadplegen op de website van Fytoweb.
Fytolicentie raadplegen 

Ja, je kunt een kopie van jouw fytolicentie verkrijgen door een aanvraag in te dienen bij de FOD Volksgezondheid.

Met een P1 fytolicentie in België krijg je de status van “assistent professioneel gebruik” voor het hanteren van gewasbeschermingsmiddelen. Deze licentie is bedoeld voor personen die onder toezicht van een houder van een P2 of P3 fytolicentie werken.
De licentie is relevant voor professionals zoals landbouwers, tuinbouwers en andere beroepsgroepen die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken als onderdeel van hun werkzaamheden, maar niet zelfstandig. Hieronder vind je aangepaste informatie over wat je met een P1 fytolicentie mag doen:

 1. Aankoop: Met een P1 licentie mag je professionele gewasbeschermingsmiddelen aankopen. Dit zijn middelen die niet beschikbaar zijn voor particuliere gebruikers en die een specifieke goedkeuring vereisen.

 2. Gebruik: Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is toegestaan onder direct toezicht van iemand met een P2 of hogere fytolicentie. Je moet de middelen toepassen volgens de instructies op het etiket en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zoals doseringen, veiligheidstermijnen en toepassingsvoorwaarden.

 3. Opslag: Als houder van een P1 licentie kun je gewasbeschermingsmiddelen opslaan, mits dit gebeurt volgens de regels die gelden voor de opslag van chemische producten, om de veiligheid van mensen en het milieu te waarborgen.

 4. Advisering: Het geven van advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan met alleen een P1 licentie. Voor het adviseren over deze middelen is minimaal een P2 fytolicentie vereist.

Om zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen te kunnen gebruiken en adviseren, is het noodzakelijk om een P2 fytolicentie te behalen. Het is cruciaal om de voorwaarden en vereisten van je fytolicentie regelmatig te controleren, aangezien de regelgeving kan wijzigen. Daarnaast is het belangrijk om up-to-date te blijven met betrekking tot veiligheidsvoorschriften en goede praktijken om zowel jezelf als het milieu te beschermen.

Als je geen fytolicentie hebt maar toch gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, loop je het risico op juridische sancties. De boetes voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zonder licentie kunnen aanzienlijk zijn en variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Bovendien kan het ontbreken van een fytolicentie ook leiden tot reputatieschade voor bedrijven en individuen, omdat het aantoont dat ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten en niet over de nodige kennis beschikken om deze middelen veilig te gebruiken.

Het niet naleven van de regels met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het hebben van een geldige fytolicentie kan leiden tot sancties.
Deze sancties kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar kunnen boetes, tijdelijke of permanente intrekking van de licentie en zelfs strafrechtelijke vervolging omvatten.

Het aanvragen van een fytolicentie is essentieel voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen professioneel wil gebruiken in België.

Door te voldoen aan de vereisten en het verkrijgen van een licentie, kun je aantonen dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om deze middelen veilig en verantwoord te gebruiken.

Zorg ervoor dat je op tijd je licentie vernieuwt om deze actief te houden en blijf op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbescherming.

Aanvraag fytolicentie

We beantwoorden alle e-mails binnen 24u

Op de hoogte blijven?

Ontvang als eerste alle wetgevingswijzigingen en interessant updates voor zelfstandigen direct in je inbox!