Wat is een BVBA?

Ben je nieuwsgierig naar wat een BVBA precies inhoudt en hoe je er een kunt oprichten in België? Of wil je meer inzicht krijgen in de financiële verplichtingen, het belang van het aandelenregister en de rol van een notaris bij het opzetten van een BVBA? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Laat ons samen ontdekken wat een BVBA zo uniek maakt en hoe het kan bijdragen aan het succes van jouw onderneming.

Wat is een BVBA?

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) is een veelvoorkomende rechtsvorm voor ondernemingen in België. Het is een vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen, en waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is tot hun inbreng. Dit betekent dat de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

Kenmerken van een BVBA

 • Een BVBA heeft minimaal één vennoot en geen maximum aantal vennoten.
 • Het maatschappelijk kapitaal van een BVBA bedraagt minimaal €18.550.
 • De aandelen van een BVBA zijn niet vrij overdraagbaar en worden vaak gehouden door de oprichter(s) of andere vennoten.
 • Een BVBA moet jaarlijks een jaarrekening opmaken en neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Voordelen van een BVBA

 • Beperkte aansprakelijkheid: Vennoten zijn alleen aansprakelijk tot hun inbreng.
 • Professionele uitstraling: Een BVBA straalt professionaliteit uit naar klanten en zakenpartners.
 • Fiscale voordelen: BVBA’s genieten van bepaalde fiscale voordelen en mogelijkheden tot belastingoptimalisatie.
 • Groeimogelijkheden: Een BVBA kan eenvoudig nieuwe vennoten aantrekken of kapitaal verhogen door nieuwe aandelen uit te geven.

Oprichting van een BVBA

Om een BVBA op te richten in België zijn er verschillende stappen die moeten worden gevolgd:

 1. Het opstellen van de statuten van de vennootschap.
 2. Het openen van een geblokkeerde rekening en het storten van het maatschappelijk kapitaal.
 3. Het neerleggen van de oprichtingsakte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 4. Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aanvraag van een ondernemingsnummer.

Bestuur van een BVBA

Een BVBA wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die al dan niet vennoot hoeven te zijn. Het bestuursorgaan kan verschillende vormen aannemen, zoals een enige zaakvoerder, meerdere zaakvoerders of een raad van bestuur.

Belastingen voor een BVBA

Een BVBA is onderworpen aan vennootschapsbelasting op haar belastbare winst. Het standaardtarief voor vennootschapsbelasting in België bedraagt momenteel 25%. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot belastingaftrek en optimalisatie voor BVBA’s.

Omvorming of stopzetting van een BVBA

Een BVBA kan worden omgevormd tot een andere vennootschapsvorm, zoals een NV of een VOF. Daarnaast kan een BVBA ook worden stopgezet door middel van vereffening, waarbij de activa worden verkocht, de schulden worden voldaan en het resterende vermogen wordt verdeeld onder de vennoten.

Voor- en nadelen van een BVBA

Voordelen:

 • Beperkte aansprakelijkheid
 • Fiscale voordelen
 • Groeimogelijkheden

Nadelen:

 • Oprichtingskosten en formaliteiten
 • Jaarlijkse verplichtingen zoals het opmaken van een jaarrekening

Voor wie is een BVBA geschikt?

Een BVBA is vooral geschikt voor ondernemers die een professionele structuur willen opzetten met beperkte aansprakelijkheid. Het is ideaal voor kleine tot middelgrote ondernemingen die willen groeien en investeerders willen aantrekken.

Meestgestelde vragen over wat een BVBA is

Wat zijn de vereisten voor het oprichten van een BVBA?

Het oprichten van een BVBA vereist minstens één oprichter, een notariële akte die in 2019 is opgesteld, een financieel plan, en de inschrijving in het aandelenregister.

Wat is het belang van het aandelenregister bij een BVBA?

Het aandelenregister van een BVBA houdt een overzicht bij van de aandeelhouders en hun aandelenbezit. Het is belangrijk voor de transparantie en naleving van de vennootschapswetgeving.

Wat zijn de financiële verplichtingen van een BVBA?

Een BVBA heeft financiële verplichtingen zoals het opstellen van een financieel plan, het voldoen aan het minimumkapitaalvereiste, en het bijhouden van financiële documentatie.

Welke rol speelt een notaris bij het oprichten van een BVBA?

Een notaris speelt een cruciale rol bij de oprichting van een BVBA. Hij stelt de notariële akte op en zorgt voor de wettelijke formaliteiten volgens de vennootschapswetgeving.

Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid in bij een BVBA?

Bestuurders van een BVBA kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen van de vennootschap.

Wat is de overdracht van aandelen bij een BVBA?

De overdracht van aandelen bij een BVBA vindt plaats via een notariële akte en de wijzigingen moeten worden geregistreerd in het aandelenregister.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de vennootschapswetgeving die van toepassing zijn op een BVBA?

De vennootschapswetgeving bevat regels met betrekking tot de oprichting, het bestuur, de aandeelhouders, de algemene vergadering, en de financiële verplichtingen van een BVBA.

Hoe verschilt een BVBA van een eenmanszaak?

Een BVBA is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, terwijl een eenmanszaak een ondernemingsvorm is waarbij de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van zijn bedrijf.

Kan ik als buitenstaander het aandelenregister van een BVBA raadplegen?

Nee, het aandelenregister van een BVBA is niet openbaar en kan alleen door bepaalde partijen, zoals aandeelhouders en bestuurders, worden ingezien.

Conclusie: Wat is een BVBA

In dit artikel hebben we uitgebreid besproken wat een BVBA inhoudt, hoe deze wordt opgericht, de voordelen en nadelen ervan, het bestuur, belastingaspecten en meer. Of je nu overweegt om een BVBA op te richten of gewoon meer wilt weten over dit type vennootschap, hopelijk heeft dit artikel je alle nodige informatie verschaft om weloverwogen beslissingen te nemen voor jouw onderneming.

Met deze kennis in handen ben je klaar om de wereld van de Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid te verkennen en te begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan het succes en de groei van jouw onderneming in België. Succes met jouw ondernemersreis!

Heb je vragen of zoek je advies?

Neem contact met ons op!
We zijn er om je te helpen met al jouw zakelijke behoeften.