Wat is een slapend bedrijf in België en wat zijn de gevolgen?

In België zijn er veel ondernemingen die als “slapende bedrijven” worden beschouwd. Maar wat betekent het eigenlijk om een slapend bedrijf te zijn?

Of je nu een ondernemer bent die overweegt om een bedrijf inactief te maken of gewoon geïnteresseerd bent in dit onderwerp, dit artikel zal je alle informatie bieden die je nodig hebt.

Definitie van een slapend bedrijf

Een slapend bedrijf, ook wel een inactieve vennootschap genoemd, is een onderneming die geen operationele activiteiten meer uitvoert.

Het kan zijn dat het bedrijf geen klanten heeft, geen werknemers in dienst heeft of geen actieve handelsactiviteiten meer verricht.
Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een tijdelijke stopzetting van de activiteiten, financiële problemen, een overgangsfase of gewoon een gebrek aan interesse van de eigenaar.

Wettelijke vereisten voor slapende bedrijven

In België zijn er enkele wettelijke vereisten waaraan voldaan moet worden om een bedrijf als slapend te kunnen beschouwen.

Ten eerste moet het bedrijf nog steeds ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en moet het de jaarlijkse belastingaangifte indienen.

Daarnaast moet het bedrijf in staat zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van belastingen en het bijhouden van boekhoudkundige documenten.

Gevolgen van een slapend bedrijf

Hoewel het hebben van een slapend bedrijf aantrekkelijk kan lijken om de zaken tijdelijk stop te zetten, zijn er enkele gevolgen en risico’s waarmee rekening gehouden moet worden:

Financiële verplichtingen

Zelfs als een bedrijf slapend is, moet het nog steeds aan bepaalde financiële verplichtingen voldoen. Dit omvat het betalen van belastingen, sociale bijdragen en andere administratieve kosten.

Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot boetes, rente en zelfs juridische geschillen met de autoriteiten.

Beperkte toegang tot financiering

Een slapend bedrijf heeft meestal beperkte toegang tot financiering omdat het geen actieve activiteiten heeft die als onderpand kunnen dienen voor leningen.
Dit kan problematisch zijn als het bedrijf in de toekomst kapitaalinjecties nodig heeft om weer operationeel te worden.

Verlies van klanten en marktaandeel

Als een bedrijf gedurende lange tijd slapend blijft, kan het klanten verliezen en marktaandeel verliezen aan concurrenten die wel actief zijn.

Klanten kunnen overstappen naar andere leveranciers als ze geen vertrouwen hebben in de stabiliteit of betrouwbaarheid van een slapend bedrijf.

Werknemersbelangen

Als een bedrijf inactief wordt, kunnen werknemers hun baan verliezen of gedwongen worden elders werk te zoeken.
Dit kan leiden tot ontevredenheid onder het personeel en mogelijk juridische complicaties als er geen goede afspraken zijn gemaakt over ontslagprocedures en vergoedingen.

Voordelen van een slapend bedrijf

Ondanks de mogelijke gevolgen en risico’s zijn er ook enkele voordelen verbonden aan het hebben van een slapend bedrijf:

Flexibiliteit

Een slapend bedrijf biedt ondernemers flexibiliteit omdat ze hun activiteiten kunnen stopzetten zonder het bedrijf volledig te ontbinden.
Dit kan handig zijn als ze op een later moment hun activiteiten willen hervatten zonder de administratieve rompslomp van het opnieuw oprichten van een nieuw bedrijf.

Behoud van intellectueel eigendom

Door het behoud van een slapend bedrijf kunnen ondernemers hun intellectuele eigendom zoals merknamen, patenten of auteursrechten behouden.
Dit kan waardevol zijn voor toekomstige zakelijke kansen en waardecreatie.

Opvolging en overdracht

Een slapend bedrijf kan ook dienen als een overdrachtsinstrument voor ondernemers die hun bedrijf willen overdragen aan een opvolger of verkopen aan een andere partij.

Het behoud van de juridische entiteit kan het proces vergemakkelijken en de continuïteit van het bedrijf waarborgen.

Hoe maak je een bedrijf slapend?

Als je overweegt om je bedrijf slapend te maken, zijn er enkele stappen die je moet volgen:

Informeer de relevante autoriteiten

Voordat je je bedrijfsactiviteiten stopzet, moet je de relevante autoriteiten informeren, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en voorkomt mogelijke boetes of juridische problemen.

Sluit lopende contracten af

Zorg ervoor dat je alle lopende contracten afsluit voordat je je bedrijfsactiviteiten stopzet. Dit kan onder andere huurcontracten, leverancierscontracten en arbeidsovereenkomsten omvatten.

Vervul financiële verplichtingen

Zorg ervoor dat je alle financiële verplichtingen nakomt voordat je je bedrijfsactiviteiten stopzet. Betaal openstaande schulden, belastingen en sociale bijdragen om problemen met de autoriteiten te voorkomen.

Bewaar belangrijke documenten

Bewaar alle belangrijke documenten, zoals boekhoudkundige gegevens, belastingaangiften en contracten, gedurende de wettelijke bewaartermijn. Dit is belangrijk voor toekomstige audits of juridische geschillen.

Overweeg deskundig advies

Het kan nuttig zijn om deskundig advies in te winnen bij een advocaat of een accountant voordat je je bedrijf slapend maakt. Zij kunnen je helpen bij het begrijpen van de wettelijke vereisten en mogelijke gevolgen, evenals bij het nemen van de juiste stappen.

FAQ: Slapend bedrijf in België

Wat zijn de wettelijke vereisten voor een slapend bedrijf in België?

Om als slapend bedrijf te worden beschouwd in België, moet het bedrijf nog steeds ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de jaarlijkse belastingaangifte indienen. Het moet ook in staat zijn om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Kan ik mijn bedrijfsactiviteiten tijdelijk stopzetten zonder mijn bedrijf slapend te maken?

Ja, je kunt je bedrijfsactiviteiten tijdelijk stopzetten zonder je bedrijf slapend te maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een overgangsfase of om financiële redenen.

Het is echter belangrijk om aan alle wettelijke vereisten te voldoen, zoals het informeren van de relevante autoriteiten.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een slapend bedrijf?

Enkele mogelijke gevolgen van een slapend bedrijf zijn financiële verplichtingen, beperkte toegang tot financiering, verlies van klanten en marktaandeel, en mogelijke problemen met werknemersbelangen.

Kan ik mijn slapend bedrijf weer activeren?

Ja, je kunt je slapende bedrijf weer activeren door je bedrijfsactiviteiten te hervatten. Dit kan echter bepaalde administratieve stappen vereisen, zoals het informeren van de relevante autoriteiten en het afsluiten van nieuwe contracten.

Moet ik nog steeds belastingaangifte doen als mijn bedrijf slapend is?

Ja, zelfs als je bedrijf slapend is, moet je nog steeds belastingaangifte doen volgens de wettelijke vereisten.

Het is belangrijk om aan alle fiscale verplichtingen te voldoen om problemen met de autoriteiten te voorkomen.

Kan ik mijn slapend bedrijf verkopen?

Ja, je kunt je slapend bedrijf verkopen, maar potentiële kopers moeten zich ervan bewust zijn dat een slapend bedrijf bepaalde financiële verplichtingen en risico’s met zich meebrengt.

Zijn er belastingvoordelen verbonden aan het hebben van een slapend bedrijf?

In sommige gevallen kunnen er belastingvoordelen verbonden zijn aan het hebben van een slapend bedrijf, zoals bepaalde aftrekposten of vrijstellingen.

Het is echter raadzaam om hierover deskundig advies in te winnen bij een belastingadviseur om de specifieke voordelen te begrijpen.

Conclusie

Een slapend bedrijf in België is een onderneming die geen actieve operationele activiteiten meer uitvoert.
Hoewel er enkele voordelen verbonden zijn aan het hebben van een slapend bedrijf, zoals flexibiliteit en behoud van intellectueel eigendom, zijn er ook mogelijke gevolgen en risico’s waarmee rekening moet worden gehouden.

Het is belangrijk om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en deskundig advies in te winnen voordat je je bedrijfsactiviteiten stopzet.
Op deze manier kun je eventuele problemen voorkomen en ervoor zorgen dat je bedrijf in de toekomst weer succesvol kan worden.

Heb je nog andere vragen over slapende bedrijven in België? Laat het ons weten!

Heb je vragen of zoek je advies?

Neem contact met ons op!
We zijn er om je te helpen met al jouw zakelijke behoeften.